resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Nyní lze žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty

10. 5. 2023 Aktuality

V letošním roce je opět možné žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty, které jsou cennými lučními společenstvy nebo jsou významné z hlediska krajinného rázu. Finanční podpora je dostupná pro žadatele s výměrou lučního porostu 0,3–5 ha (3 000–50 000 m2).

Pokosená louka na Zadních Rennerovkách (foto: Kamila Antošová, archiv Správy KRNAP)
Pokosená louka na Zadních Rennerovkách (foto: Kamila Antošová, archiv Správy KRNAP)

Zdrojem příspěvku je Program péče o krajinu Ministerstva životního prostředí a nelze jej kombinovat s dotacemi z Agroenviromentálně-klimatických programů Ministerstva zemědělství.

Příspěvek slouží jako podpora péče o trvalé travní porosty, a to správnými a šetrnými způsoby, ať už se jedná o seč s úklidem travní hmoty nebo pastvu. Za seč není považováno mulčování. Za nežádoucí je považováno i mulčování s následným vyhrabáním travní hmoty; a to hlavně kvůli nešetrnosti vůči bezobratlým živočichům, kdy dochází k jejich vysoké úmrtnosti. Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do ortofotomapy (leteckého snímku) na Správě KRNAP

Žadatelé, kteří podávali v loňském roce víceletou žádost, budou do 15. května kontaktováni. Následně jim bude zaslána rovnou „Dohoda o provedení managementových opatření“. V případě změn ze strany žadatelů je nutné tyto změny nahlásit také do 15. května.

Noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde s odpovědným pracovníkem provedou zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Příjem nových žadatelů je od 1. do 31. května. Na osobní schůzce je nutno se předem domluvit, a to telefonicky nebo e-mailem.

Uzávěrka příjmů všech žádostí je 31. května 2023.

Podrobnější informace jsou uvedeny v „Podmínkách pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma“ zveřejněných na webových stránkách https://www.krnap.cz/priroda/pece/.

 

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz

Ing. Lenka Vrbková, tel: +420 605 321 990, lvrbkova(zavináč)krnap.cz
Mgr. Andrea Svobodová, tel. 499 456 316, asvobodova(zavináč)krnap.cz