resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

TZ: Evropský den chráněných území: Stavíme na našich kořenech

23. 5. 2023 Aktuality

Každoročně 24. května slavíme Evropský den chráněných území. Letos jej evropská Federace EUROPARC [1] vyhlásila pod heslem Stavíme na našich kořenech – pro Krkonošský národní park je hlavní poselství jasné, slavíme letos přece 60. narozeniny!

Prvosenka nejmenší podél Čertova ručeje (foto Kamila Antošová, Správa KRNAP)
Prvosenka nejmenší podél Čertova ručeje (foto Kamila Antošová, Správa KRNAP)

V pátek 19. května jsme oslavili 60. výročí vzniku nejstaršího českého národního parku ve Vrchlabí společně se stovkami místních a za přítomnosti hostů z řad vědecké i regionální sekce Rady KRNAP, Ministerstva životního prostředí i jednoho z našich zakladatelů, profesora Josefa Fanty. Nejbližšími dalšími akcemi jsou koncert našich trubačů a hudebníků ze ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí v evangelickém kostele v Křížlicích v pátek 2. června od 19:00. V sobotu 3. června odpoledne se pak na vás těšíme poprvé s naší narozeninovou roadshow na Dnu dětí v Jablonci nad Jizerou (od 14:00 do 18:00) a v Janských Lázních při zahájení letošní lázeňské sezóny.

„Nemá samozřejmě smysl se jen otáčet zpátky, do minulosti. Ale nezapomenout na vlastní kořeny je životní nutnost. Bez kořenů nemůžeme fungovat, nemůžeme žít. Bez kořenů to zkrátka nejde, a proto je důležité vědět, jaké jsou a co potřebují, aby dobře prosperovaly,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Na svých kořenech však stavíme i v péči o krkonošskou přírodu. Jen před pár týdny skončila společná práce našich kolegů a spousty dětí z krkonošských škol na loukách Krkonoš při hrabání stařiny tak, aby měly kvetoucí rostliny šanci dostat se ke světlu. Dříve to dělali krkonošští horáci, horští hospodáři, kteří po druhé světové válce prakticky zmizeli, byli vyhnáni nebo jim v hospodaření tehdejší režim bránil. V posledních desetiletích se však naštěstí s podporou Správy KRNAP na hory hospodáři vracejí, o další desítky hektarů luk se staráme vlastními silami.

Ke kořenům vracejí postupně naši lesníci také krkonošské lesy. Pomáháme jim vracet někdejší druhovou skladbu, přírodě blízkou prostorovou i věkovou strukturu. Krkonošským lesům a rašeliništím také vracíme vláhu, kterou z nich historicky odvedla nejrůznější meliorační opatření. To pomáhá jednak návratu pestrosti krkonošské lesní přírody, biodiverzity, ale také podstatným způsobem zvyšuje retenční (zádržnou) schopnost krkonošské krajiny a zvyšuje její odolnost vůči postupující změně klimatu.

Ke kořenům se snažíme odkazovat i expozicemi a výstavami v našich Krkonošských muzeích v Harrachově (Šindelka), Pasekách nad Jizerou (Památník zapadlých vlastenců) a Jilemnici. A také ve Vrchlabí, kde ke stávajícím historickým domkům na Náměstí Míru už na přelomu září a října přibudou nové moderní expozice v augustiniánském klášteře – Muzeu Krkonoš.


Poznámky:

[1] Federace EUROPARC je mezinárodní nestátní asociace, sdružující bezmála 400 chráněných území a dalších organizací ochrany přírody z celé Evropy. Správa KRNAP je jejím dlouholetým členem a také spoluzakladatelem, spolu s partnerským Karkonoskim Parkem Narodowym a dalšími partnery, její iniciativy Transboundary Parks Network, sdružující spolupracující přeshraniční chráněná území.

#EDP2023 #EDCHU2023 #EuropeanDayofParks2023 #BuildingOnOurRoots #StavimeNaNasichKorenech #KRNAP60

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny(zavináč)krnap.cz, www.krnap.cz