resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

TZ: Neznámý pachatel ve Špindlerově Mlýně úmyslně poškodil dřeviny

16. 8. 2023 Aktuality

Arboristé při terénní pochůzce zaměřené na hodnocení aktuálního stavu památních stromů zjistili, že ve Špindlerově Mlýně v prostoru za bývalou zotavovnou Pětiletka, která byla nedávno zbourána, neznámý pachatel úmyslně poškodil osm vzrostlých stromů. Celková hodnota ekologické újmy na dřevinách činí 1 565 840 Kč. Správa KRNAP s ohledem na výši újmy podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

 Demolice bývalé zotavovny Pětiletka ve Špindlerově Mlýně (archiv Správy KRNAP)
Demolice bývalé zotavovny Pětiletka ve Špindlerově Mlýně (archiv Správy KRNAP)

Naši pozornost na první pohled upoutal stav vegetace v parku, kdy v plné vegetační sezóně byla část dřevin – různých druhů jak jehličnatých, tak listnatých – suchých anebo částečně narašených,“ uvedla arboristka Správy KRNAP Daniela Gluzová. „Při podrobnějším prozkoumání jsme zjistili, že dřeviny byly nevratně poškozeny na bázi kmenů,“ dodala Gluzová.

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Takovéto poškozování, navíc vedené zcela cíleně, je zcela nepřípustné. Poškozeny byly dva modříny opadavé, tři javory mléče, jeden buk lesní, olše lepkavá a jeřáb muk. Celková hodnota ekologické újmy na dřevinách činí 1 565 840 Kč – vypočítáno na základě metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les AOPK ČR, 2022 (volně dostupné na ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html).

V minulosti bylo již o povolení kácení dřevin na pozemku parku několikrát žádáno. Většinou se jednalo o kácení ze zdravotních důvodů pro zachování bezpečnosti místa s ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob a dřeviny k pokácení byly předem odsouhlaseny zástupci Správy KRNAP a žadatele o povolení pokácení dřevin (vlastníka pozemku). Některé, u kterých již dříve Správa KRNAP neudělila souhlas ke kácení, jsou nyní fatálně poškozeny.

 

Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/sprava.krnap.

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz