resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

TZ: S pomocí FlexiLogu budou krkonošské lesy stabilnější

15. 3. 2024 Aktuality

Před 120 lety osvícený majitel západní části Krkonoš – Jan Nepomuk hrabě Harrach – vyhlásil na Strmé stráni v Labském dole první krkonošskou přírodní rezervaci. I po 120 letech jsou společnosti, které vnímají důležitost lesů pro přírodu i pro společnost a jsou ochotné jejich péči finančně podpořit.

Výsadba buku do oplocenky, Kamila Antošová, archiv Správy KRNAP
Výsadba buku do oplocenky, Kamila Antošová, archiv Správy KRNAP

Dopravní společnost FlexiLog CZ a. s. se již v minulosti připojila ke Správě Krkonošského národního parku (KRNAP) ve snaze společně pečovat o lesní ekosystémy. Tato spolupráce je důležitým krokem směrem k udržitelnému rozvoji naší krajiny.

Nyní se FlexiLog CZ a. s. rozhodl znovu poskytnout vyšší finanční částku na podporu projektů péče o lesy v Krkonošském národním parku. Tato iniciativa tak i nadále umožní Správě KRNAP provádět potřebné zásahy na podporu zdraví místních lesních ekosystémů.

„Jsme nadšeni, že můžeme přispět k ochraně přírody a udržitelnému rozvoji Krkonošského národního parku a tím současně také přispět ke snížení naší uhlíkové stopy. Naše společnost se dlouhodobě zasazuje o environmentální odpovědnost a tato spolupráce se Správou KRNAP je dalším důkazem našeho závazku,"uvedl Jan Kratochvíl, předseda představenstva společnosti FlexiLog CZ a. s.

Společnost FlexiLog CZ a. s. a Správa KRNAP budou tedy nadále společnými silami usilovat o propagaci a implementaci projektů pěstování sazenic, výsadby stromů a péče o lesní porosty, což pomůže zachovat biodiverzitu a přirozenou krásu Krkonoš.

 

Další informace o aktuálním dění v Krkonošském národním parku najdete na facebookovém profilu https://www.facebook.com/spravakrnap

Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz