resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Bezpečně po horách

Turisto, návštěvníku, tvůj návrat z hor záleží na dodržování následujících zásad:

 • Seznam se předem s trasou na mapě.
  Naplánuj ji tak, abys byl v cíli před setměním ty, i ten nejpomalejší ve skupině.
 • Zachrání vás Záchranka. Stáhni si aplikaci do mobilu.
 • V případě nouze najdi nejbližší traumatologický bod, jeho unikátní kód určí záchranářům tvou polohu.
 • Ulož si důležitá telefonní čísla uvedená zde v letáku.
 • Měj plně nabitý telefon. Mobil je k ničemu, když má vybitou baterku.
 • Zanech (blízkým, boudaři) informaci o plánované trase a hodině návratu.
 • Nechoď sám. Ve třech se to lépe táhne a zachraňuje.
 • Podívej se na předpověď počasí.
 • Počasí se na horách může rychle změnit. Do batohu patří i v létě teplé oblečení, pláštěnka, rukavice, čepice, lékárnička, mapa, čelovka, něco sladkého.
 • Začni s výšlapem časně ráno – změna počasí nastupuje obvykle brzy odpoledne. Měj v záloze kratší variantu trasy, pro případ špatného počasí.
 • Pohybuj se jen po značených cestách.
 • I němá (Muttichova) značka může zachránit život. Na mapě si zjisti, které němé značky ti mohou pomoci na výletě.
 • Nespoléhej na to, že si zavoláš pomoc – všude není signál a baterie telefonů se v chladu vybijí rychle.

V případě ohrožení zachovej klid a postupuj dle těchto pokynů:

Sejdeš-li z turistické cesty

vrať se tam, kde jsi ji viděl naposledy. V nouzi vyhledej výrazný bod v terénu (skalku, rozcestník nebo ceduli), najdi na křižovatkách a některých místech cedulku traumatologického bodu a přivolej pomoc. Nedovol, aby se rozpadla skupina.

V případě bouřky

rychle uteč z hřebenů. Neschovávej se pod osamoceně stojícími stromy. Když nemůžeš utéct, zůstaň a přidřepni s nohama u sebe – nezasáhne tě tzv. krokové napětí. Jsi-li ve skupině osob, rozejděte se, neshlukujte se!

Během prvních příznaků rychlé změny počasí

se včas vrať do chalupy. Nezkracuj si trasu mimo značené turistické cesty.

Při vážné nehodě

poskytni zraněnému první pomoc a stabilizuj ho na bezpečném a viditelném místě. Přivolej záchrannou službu.

Setkání s vlkem

V Krkonoších se v současné době pravidelně pohybují vlci. Jsme jednou z oblastí s trvalým výskytem této velké šelmy. Vlk je zvíře před člověkem plaché, mladí vlci ale mohou být zvědaví. Obzvláště na značených cestách je nejspíše nepotkáte. Při pohybu v lese mimo cesty taková pravděpodobnost existuje. Pokud potkáte vlka na vzdálenost větší než 30 m, je to vzácné, ale úplně normální a nemáte se čeho bát. K vlkům se nepřibližujte, nijak je nelákejte, ani se je nepokoušejte krmit. Dejte vlkovi čas, aby odešel. Mladí vlci mohou být zvědaví a výjimečně se mohou přiblížit i na kratší vzdálenost. Téměř jistě zase rychle odejdou. Kdyby ne, můžete je zahnat silným hlasem nebo hlukem. Pokud možno mějte ale vždy na vodítku vlastní psy – vlci je mohou v lese považovat za konkurenci a případný konflikt pro psa málokdy končí dobře.
Budeme rádi, pokud nám svá setkání s vlky budete hlásit na e-mailu kmikslova@krnap.cz, tel. 731 533 895. Pozorování vlků podrobně evidujeme, což nám pomáhá skládat aktuální mapu výskytu vlka v Krkonoších a sledovat další souvislosti.

ULOŽ SI NOUZOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
MEZINÁRODNÍ TÍSŇOVÁ LINKA  112
TÍSŇOVÁ LINKA HORSKÉ SLUŽBY  1210
HORSKÁ SLUŽBA KRKONOŠE +420 602 448 338
HORSKÁ SLUŽBY JIZERSKÉ HORY  +420 483 380 073
GOPR (V POLSKU)               
NOUZOVÝ TELEFON 
985
nebo +48 601 100 300