resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Skialpy

Na základě spolupráce s Horskou službou a Českou asociací horských vůdců (ČAHV) zveřejňuje Správa KRNAP pro letošní sezonu osm skialpinistických tras, které vedou hlavně po turisticky značených cestách, ale také mimo ně. Lyžaři je tak mohou využit pro své túry.

Skialpinisté na trase pod Vysokým kolem.
Skialpinisté na trase pod Vysokým kolem.

Skialpové trasy představují turistické okruhy pro skialpinisty. Jsou to trasy, jež lze kombinovat i s ostatními turisticky značenými trasami a s ostatními cestami a nelesními plochami mimo klidové zóny KRNAP. Nejedná se o žádné zážitkové sjezdy do karů ani o slalom mezi stromy, ale o trasy, kde je možné se naučit správně „šlapat“ do kopce, sjíždět, a nebo si jen užít pěkný výlet. Jejich vznik se váže na aktivity horských vůdců v Krkonoších, a proto vycházejí hlavně z jejich potřeb.

Národní park je zřízen a vázán podmínkami zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, lesní porosty jsou chráněny navíc také zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. V minulých letech byly trasy vyhrazeny rozhodnutím Správy KRNAP, nyní jsou pravidla pohybu v terénu nastavena v Návštěvním řádu KRNAP.

Je důležité upozornit také na to, že pořádání hromadných akcí pro veřejnost na území KRNAP (např. skialpinistických a lavinových kurzů a túr) je ze zákona zakázáno. K takové činnosti je nutné předem získat výjimku ze zákona udělenou Správou KRNAP. Bez získané výjimky se jedná o nelegální akci.

V Krkonoších můžete vzácně potkat i vlka. Je to vrcholový predátor, vůči člověku plachý, mladí vlci ale mohou být zvědaví. Pohybujte se po značených trasách, psy mějte na vodítku a v případě setkání zachovejte klid. Vlk se pravděpodobně nepřiblíží na víc než na 30 metrů, pokud si ho vůbec všimnete. Nepřibližujte se k nim, nijak je nelákejte, ani se nepokoušejte je krmit. Dejte jim čas a prostor zmizet.