resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Trasy pro skialpinisty

Je třeba upozornit, že na většině níže uvedených trasách se můžete setkat i s velmi rizikovými partiemi a za zhoršeného počasí se pro vás může jinak pohodová túra změnit v boj o holý život. V žádném případě se nejedná o zabezpečené trasy! I když se ve většině případů jedná o běžné turistické letní trasy, v zimě se může situace radikálně změnit!!! Jsou nutné zkušenosti a znalosti s pohybem v horách a dostatečné standardní vybavení!!!

Plánování a volba trasy

Plánování a volba trasy by měla vždy odpovídat úrovni vašich zkušeností a vybavení. Rozhodnutí, zda se vydáte na konkrétní trasu, by proto mělo předcházet nejen zjištění si aktuálního stupně lavinového nebezpečí, ale i podmínek na vámi zvolené trase. Pro zajištění bezpečnější túry si lze také najmout horského vůdce (www.horskyvudce.com).

Informace o lavinové situaci, průběhu počasí a případně i podmínek najdete na stránkách Horské služby.

Na túry byste se neměli vydávat sami. Ideální skupina jsou 3–4 lidi.
Vřele doporučujeme dodržování Deseti zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu

Základní skialpinistické vybavení:

lyže s vázáním umožňujícím chůzi (příp. sněžnice či mačky), hůlky, stoupací pásy, pro některé túry haršajzny (stoupací železa), pro sjezd doporučujeme přílbu, batoh, dostatečné oblečení + rezerva, záchranné vybavení, pomůcky pro orientaci, lavinové vybavení (minimálně lavinový vyhledavač, lavinová sonda a lopata), případně i horolezecké vybavení, pití a svačina

Záchranné vybavení:

mobilní telefon (dostatečné nabitý), pozor: ne všude je signál!!!
telefonní čísla pro případ nouze: +420 602 448 338, +420 499 433 230 nebo 155 (112 – v příp. polského signálu)
Pozor: Je lepší volat o pomoc dřív, než bude pozdě!Za zásah HS ČR občané ČR nic neplatí, pro ostatní doporučujeme dostatečné pojištění
lékarnička
čelovka
bivakovací vak (především pro zajištění zraněného kamaráda či přečkání zhoršeného počasí)

Možná nebezpečí

Zhoršení počasí, špatná viditelnost – ztráta orientace, možnost špatné volby trasy v nebezpečných úsecích (laviny, zřícení se, apod.), díky působení silného větru či nízkých teplot vám i bez zabloudění hrozí omrzliny, případně až zmrznutí.
Nutné jsou zkušenosti a znalosti při pohybu v horách za ztížených povětrnostních podmínek a pomůcky pro orientaci především v místech, kde není tyčové značení.
Pomůcky pro orientaci: turistická mapa (nejlépe 1 : 25 000), mapový rastr (pomůcka pro práci s mapou, plánování trasy), buzola, výškoměr, outdoorová GPS navigace s nahranou plánovanou trasou
Laviny, sesuvy sněhu – úroveň lavinového nebezpečí je závislá na mnoha faktorech, k posuzování případného lavinového rizika jsou nutné zkušenosti a znalosti lavinové problematiky, znalost aktuální lavinové předpovědi, být dostatečně vybaven a mít secvičenou lavinovou záchranu v rámci svého družstva
Lavinové vybavení: lavinový přístroj, lavinová sonda a lopata, lépe navíc doplnit i o lavinový airbag
Strmý a případně zledovatělý terén – v závislosti na aktuálních podmínkách a volbě trasy jsou nutné znalosti a zkušenosti s pohybem ve strmém horském terénu a odpovídající vybavení
Horolezecké vybavení: mačky, cepín a v případě nejistoty (například strach o své děti) krátké lano a sedací úvazky

Upozornění:

  • řada tras vede přímo odtrhovými partiemi lavinových drah!!!
  • řada tras také vede naopak ve spodních částech lavinových svahů, které nejsou okamžitě z vašeho pohledu patrné!!!
  • v turistických mapách jsou zakreslené jen některé tzv. pravidelné lavinové dráhy (navíc se může jejich velikost či rozsah lišit v závislosti na aktuální situaci např. díky pádu lesního porostu atd.)
  • lavinové nebezpečí může ale hrozit i na jiných místech (tedy mimo vyznačená místa na mapách), kde budou aktuální podmínky příhodné pro tvorbu lavin (strmé úseky, nafoukaný sníh, prudká obleva, déšť, aj.)
  • pozor i na sesuvy sněhu malých rozměrů v terénních pastech (břehy potoků, úžlabiny, dolíky…)
  • k sesuvům lavin může dojít za specifických podmínek i v lese či mezi stromy!!!
  • v případě nejistoty se raději vraťte či zavolejte pomoc!

Co dělat v případě lavinového neštěstí?

Základní informace o lavinách naleznete na stránkách Horské služby ČR nebo zde.