resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Ptačí oblast Krkonoše CZ0524044

Ptačí oblasti jsou vyhlašovány na základě směrnice Evropského společenství – Směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně Směrnice o ptácích).

Ptačí oblast Krkonoše byla vyhlášena dne 27. 10. 2004 Nařízením vlády České republiky č. 600/2004 Sb. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování přírodního prostředí a zajištění podmínek pro udržení populací vybraných druhů ptáků. Na ploše 40 907 ha zahrnuje celý Krkonošský národní park a vybrané části jeho ochranného pásma (asi 25 %).

Předměty ochrany ptačí oblasti Krkonoše jsou:

  • čáp černý,
  • tetřívek obecný,
  • chřástal polní,
  • sýc rousný,
  • datel černý,
  • slavík modráček tundrový
  • lejsek malý.

K podrobnějším informacím o těchto ptačích druzích vás navedeme z hlavní internetové stránky věnované Natuře 2000.