resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

FSC

Správa Krkonošského národního parku si klade ve vztahu k lesům za prioritní cíl jejich šetrné obhospodařování. Jako potvrzení tohoto cíle se rozhodla hospodařit podle standardu FSC® (Forest Stewardship Council®).

Tyto standardy prosazují environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Proces certifikace je dobrovolný a vyplývá z iniciativy vlastníků lesa. Certifikát FSC® je oceněním odpovědného, přírodě blízkého lesního hospodaření.

Správa KRNAP získala certifikát FSC® v r. 2009 jako prestižní zhodnocení vysoké kvality péče o lesní ekosystémy Krkonošského národního parku. Certifikační audit se opakuje vždy po pěti letech.