resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Management lesů

Lesy pokrývají přes 80 % celkové plochy Krkonoš a s výjimkou svrchního alpínského stupně se rozkládají ve všech ostatních vegetačních výškových stupních. Rozloha dnešních lesních porostů je zhruba 37 000 ha na české a 4 000 ha na polské straně hor. Jsou domovem více než 60 druhů dřevin. Jejich druhové složení i prostorové rozložení v minulosti značně ovlivnil člověk, koncem minulého století pak znečištěné ovzduší. Současná péče o krkonošské lesy využívá všech moderních lesnických poznatků. Sleduje odstranění důsledků dřívějších lidských zásahů a obnovení přirozených přírodních procesů, zajišťujících trvalou existenci lesních ekosystémů s minimálními zásahy člověka.