resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Nadace FACE

FACE je zkratkou projektu a jména holandské nadace (Forest Absorbing Carbondioxide Emission), která v letech 1992 až 2001 významně podpořila částkou přes 350 milionů Kč obnovu více než 5 200 hektarů imisemi poškozených horských lesů Krkonoš.

Cílem nadace FACE v Krkonoších (ale i v jiných částech světa) je vázání CO2 při růstových procesech nově vysázených lesních porostů, což přispívá k omezování vzniku skleníkového efektu. Nadace podporovala zalesňování s použitím ekologicky šetrných technologií i výzkumné práce, získávání nových informací a technologií pro lesnický management.