resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Lesní hospodářský plán (LHP)

Závazný dokument pro lesní hospodaření, který se zpracovává na období zpravidla 10 let. V případě KRNAP a jeho ochranného pásma, kde hospodaří Správa KRNAP, je poslední LHP pro období 2015–2024. Jeho zpracováním pověřila Správa KRNAP Lesprojekt Hradec Králové, s. r. o. Příprava probíhala v úzké spolupráci s pracovníky Správy KRNAP.

Roubenka v Horní Dušnici
Petrova bouda
Kamenný most ve Sklenářovicích
Kříž u Vojenské cesty – Sklenářovice
Roubenka v Dolním Dvoře
Roubenka v Dolních Albeřicích
Socha sv. Jana Nepomuckého – Čertova
Muzeum v Pasekách nad Jizerou
Pramen Labe

Pojetí LHP zohledňuje veškerá specifika a legislativu Krkonošského národního parku. Podrobně popisuje a navrhuje rovněž zásady péče o flóru a faunu v lesích a respektuje významné geologické a geomorfologické zvláštnosti Krkonoš.

Na základě podrobného zhodnocení lesních porostů a jejich stanovišť navrhuje zásady a konkrétní lesnické činnosti, směřující k vytvoření podmínek pro podporu přírodních procesů a obnovení v minulosti narušených ekologických vztahů.

Lesní hospodářské plány jsou zpracovány metodou na podkladě provozní inventarizace, s platností 1. 1. 2015 – 31. 12. 2024.

Název LHC Kód LHC Plocha PUPFL (ha)
Harrachov 501 210 10 270,72
Vrchlabí 502 210 12 694,13
Maršov 503 210 13 132,21
Celkem   35 087,06

Organizační členění

LHC Územní pracoviště
Harrachov 31 – Harrachov
32 – Rezek
Vrchlabí 33 – Špindlerův Mlýn
34 – Černý Důl
Maršov 35 – Pec pod Sněžkou
36 – Horní Maršov

In publishing and graphic design, lorem ipsum is common placeholder text used to demonstrate the graphic elements of a document or visual presentation, such as web pages, typography, and graphical layout. It is a form of "greeking".

Even though using "lorem ipsum" often arouses curiosity due to its resemblance to classical Latin, it is not intended to have meaning. Where text is visible in a document, people tend to focus on the textual content rather than upon overall presentation, so publishers use lorem ipsum when displaying a typeface or design in order to direct the focus to presentation. "Lorem ipsum" also approximates a typical distribution of letters in English.