resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Informace pro hospodáře

Vlk je vrcholový predátor. Setkání s člověkem se vyhýbá, pro hospodářská zvířata ale může být opravdu nebezpečný, i když naprostou většinu jeho potravy tvoří divoce žijící kopytníci – jelen, divočák a srnec. Proto je velmi dobré zvířata proti případnému útoku vlků zabezpečit. Jak na to, vám mohou poradit naši kolegové a kolegyně, které znáte z pravidelné komunikace o hospodaření v našich horách a velmi podrobné informace a standardy funkčních opatření najdete na webu www.navratvlku.cz.

Na preventivní opatření můžete čerpat finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR a Operačního programu Životní prostředí – podrobněji na https://www.navratvlku.cz/prevence-moznost-financovani/

Návrat vlků do české přírody znamená pro vás, hospodáře, spoustu práce, právě se zabezpečením vašich zvířat proti útoku šelmy. Od roku 2023 máte možnost zažádat si i o finanční kompenzaci této práce, tzv. kompenzaci újmy na hospodaření. Bližší informace najdete na https://www.navratvlku.cz/prevence-ujma/

Řada stád dosud není dostatečně zabezpečena a vlci jsou chytrá zvířata, která se neustále snaží preventivní opatření překonat či obelstít. Pokud se to vlkům povede a způsobí škody – strhnou nějaká vaše zvířata, máte právo na náhradu těchto škod.

Doporučený postup:

 1. Uhynulá zvířata a otisky stop šelem vyfotografujte, přikryjte (např. textilií, igelitem) a připevněte kolíky k zemi, aby se zabránilo přilákání menších masožravých predátorů. Přikryjte i případné otisky stop, aby byly zajištěny důkazy. Trus a chlupy vlka je vhodné vložit do igelitového sáčku a uchovat v chladu.
 2. Nahlaste škodu do 48h. Nutné je kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody
  – pro území Krkonošského národního parku a jeho ochranné pásmo to jsou:
  Julie Mochowá, 737 225 421 (primárně pro královehradeckou část KRNAP)
  Jiří Marek, 737 225 497 (primárně pro libereckou část KRNAP).
  Pověřený pracovník provede místní šetření a vyplní protokol, který zašle příslušnému krajskému úřadu.
 3. Přivolejte veterinárního lékaře, který vám vystaví protokol jako nezbytnou přílohu k žádosti o náhradu škody. Veterinář rovněž rozhodne o způsobu likvidace, léčbě či případném utracení zvířat.
 4. Zašlete žádost příslušnému krajskému úřadu do 10 dnů (do 10 dnů již musí být žádost na úřadě, v případě, že odešlete žádost 10. den od události, již nemusí být přijata).

Žádost by měla obsahovat:
Jméno a trvalé bydliště vlastníka, rodné číslo, číslo účtu, popis vzniklé škody a předmět škody.

Přiložte prosím:

  1. doklad o vlastnickém vztahu k hospodářským zvířatům,
  2. odhadovanou výši škody s uvedením jednotlivých zvířat, cena se uvažuje jako v místě obvyklá (dle ceníku Svazu chovatelů ovcí a koz, více také v kapitole Výše náhrady škody), ale lze předložit i odborný posudek o ceně např. za cenné plemenné zvíře,
  3. potvrzení (protokol) veterinárního lékaře o příčině úhynu/zranění zvířete.

Bližší informace najdete na webu https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-postup-nahlaseni-skodni-udalosti-krok-za-krokem/  
V Krkonoších k takové události vždy volejte naše kolegy: Julie Mochowá (737 225 421, primárně pro královehradeckou část KRNAP) nebo Jiří Marek (737 225 497, primárně pro libereckou část KRNAP).