resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Aktualizace studie krajinného rázu Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma

Popis projektu:

Studie vyhodnocení krajinného rázu území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma představuje jeden ze základních dokumentů pro rozhodování Správy KRNAP, jakožto orgánu ochrany přírody. Předkládaný projekt si stanovuje za cíl aktualizovat studii krajinného rázu, která vznikla v letech 2003-2005. Současně se nově vzniklý dokument stane podkladem pro tvorbu nových Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo po roce 2020.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2021

Celkové náklady projektu činí 1 293 172,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.