resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

EU 2014–2020

Projekty realizované Správou KRNAP v období 2014–2020.

IROP – Integrovaný regionální operační program

Operační program Životní prostředí

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko

Program Interreg CENTRAL EUROPE