resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Prořezávka klečových porostů – I. zóna KRNAP – fáze III

Reg. č.: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010188

Popis projektu:

Klečové porosty jsou jednou z nejvýznamnějších forem vegetace v Krkonoších, i když plocha jejich výskytu představuje pouhá 4% území Krkonošského národního parku (2180 ha). V důsledku nevhodné výsadby z minulosti se ale z kleče v některých lokalitách stává narušitel geobiodiverzity. Projekt navazuje na dvě předchozí etapy a zabývá se specifickými managementovými opatřeními, která zahrnují nutnou, ale šetrnou redukci některých nepůvodních klečových porostů v I. zóně KRNAP.

Cílem projektu je pomocí managementových opatření zajistit vhodné podmínky také ostatním vzácným rostlinám na území I. zóny Krkonošského národního parku, které uměle vysázená a rychle se rozrůstající kleč utiskuje. Ponechány budou veškeré původní polykormony kleče a dojde k odstranění pouze prokazatelně nepůvodních výsadeb, přednostně budou odstraněny kleče napadené parazity nebo mechanicky poškozené, zdravé budou dle možností ponechávány. V důsledku této šetrné prořezávky dojde k zamezení zmenšování ohrožených přírodních stanovišť, na kterých by prorůstající kleč vedla k jejich zániku.

Cílem Správy KRNAP je realizací opatření předejít dalšímu ohrožení botanických i geomorfologických lokalit v I. zóně Krkonošského národního parku.

Realizace projektu:

TZ: Prořezávky kleče ve východních Krkonoších ochrání zdejší tundru (doc 393 kB)

Harmonogram projektu:
Datum zahájení projektu 1. 7. 2019
Datum ukončení projektu 31. 8. 2022

Celkové výdaje projektu činí 29 082 446,94 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředí.