resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Boleslavec – Vrchlabí – aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086

Popis projektu:

Realizace projektu vytvoří model přeshraniční spolupráce pro subjekty zabývající se kulturou na polsko-českém pohraničí na příkladu spolupráce Muzea keramiky a Krkonošského muzea Vrchlabí v oblasti popularizace zvyků a řemeslných tradic. Cíle bude dosaženo organizací společných aktivit kulturní tradice pohraničí pro cílové skupiny na obou stranách hranice.

Posilování rozvoje přeshraničních vazeb přispívá k zajištění trvalého rozvoje příhraničního území. Projekt bude šířit tradice příhraničního regionu mezi obyvateli a poukáže na jejich podobnosti a odlišnosti, což prostřednictvím zvýšení vzájemného poznání a porozumění, bude mít za následek zesílení přeshraničních aktivit a spolupráce mezi institucemi a organizacemi na různých úrovních: samosprávní, ekonomické, kulturní. Navíc, ukázka aktivní fungující přeshraniční spolupráce muzeí bude stimulovat rozvoj vzájemných kontaktů a vztahů ostatních subjektů odpovědných za organizování kulturních aktivit i cestovního ruchu v regionu, což podpoří myšlenku vytvoření regionální sítě s cílem spolupráce v oblasti kultury.

V projektu budou realizovány tyto aktivity:

Správa KRNAP

  1. Administrace
  2. Propagace – plakáty, propagační letáky, bannery, inzerce, web
  3. Organizování workshopů a vzdělávacích aktivit - série opakujících se tematických akcí pro veřejnost vč. workshopů zahrnující tradiční oslavy (Masopust, Velikonoce, Slunovrat-oslava sv. Jana, Dožínky a Vánoce)
  4. Zvětšení a modernizace přístupu k informacím – tvorba prostorové makety Vrchlabí, tvorba DVD s lidovým tancem, tvorba CD s lidovými písni a koledami, nákup audio průvodce a promítací obrazovky
  5. Příprava a prezentace dočasných tematických výstav – 3 tematické putovní výstavy umístěné ve Vrchlabí i v Boleslawci

Muzeum Ceramiki

  1. Administrace
  2. Propagace – plakáty, letáky, pozvánky inzerce v tisku i webu, reklamní spoty
  3. Organizování workshopů a vzdělávacích aktivit - série opakujících se tematických akcí pro veřejnost vč. dílen (vánoční ozdoby, karnevalové masky a kostýmy, makety a miniatury, velikonoční dekorace, keramika a zdobení)
  4. Zvětšení a modernizace přístupu k informacím – nové webové stránky, mobilní aplikace, pořízení multimediální prezentace a infokiosků a další vybavení
  5. Příprava a prezentace dočasných tematických výstav – 3 tematické putovní výstavy umístěné v Boleslawci a ve Vrchlabí

Realizace projektu:

Vánoční jarmark (2. 12. 2017)

Masopustní outerek (13. 2. 2018)

Velikonoce v muzeu (27. 3. 2018)

Výstava: Archeologické nálezy muzea v Boleslawci (18. 5. – 19. 8. 2018)

Svatojánská noc (22. 6. 2018)

Žoldnéřské dožínky (25. 8. 2018)

Vánoční jarmark (1. 12. 2018)

Tradiční Vánoce v muzeu jsme letos přesunuli do vrchlabského Ekocentra Správy KRNAP Krtek. Pekly se vánočky, malovaly foukané ozdoby, vyráběly adventní věnce, nakupovalo se na Vánoce, zpívalo se a hrálo... a taky jsme pokřtili nové CD vánočních koled od nás z Krkonoš i se zpěvníkem, které jsme natočili s učitelkami a učiteli, ale především se žákyněmi a žáky ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí.

Masopustní outerek (5. 3. 2019)

Velikonoční dílničky (16. 4. 2019)

Svatojánská noc (21. 6. 2019)

Dožínky (30. 8. 2019)

Výstava: Vrchlabí – Boleslawiec (3. 9. – 8. 12. 2019)

Výstava: Nejen Krkonoše (10. 9. – 24. 11. 2019)

Vánoční jarmark (30.11. 2019)

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení 1. 6. 2017
Předpokládané datum ukončení 30. 12. 2019

Celkové náklady na projekt činí 132 187,84 EUR. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.