resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Společný přístup k péči o Krkonošský národní park

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087

Popis projektu:

Krkonošský národní park je z českého i polského pohledu jedním z nejcennějších území obou států. Současně je na mezinárodní úrovni klasifikován jako Biletarální biosférická rezervace UNESCO. Pro péči o tento cenný ekosystém střední Evropy byly zřízeny Krkonošský národní park/Karkonoski Park Narodowy. Obě instituce dlouhodobě spolupracují, ale stále mají ve společném přístupu co zlepšovat.
Cílem projektu je zefektivnění výkonu správy tím, že dojde k analýze legislativního rámce v oblasti životního prostředí upravující činnosti obou organizací. V návaznosti na realizovaný projekt Krkonoše v INSPIRE budou harmonizována další data dle této směrnice Evropského společenství v oblasti klimatologie a hydrologie a proběhne terénní šetření k údajům v oblasti NATURA 2000. Pro rozhodovací činnosti usměrnění návštěvnosti bude zpracována socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš. Na základě vytvořených informačních nástrojů bude zpracována společná strategie péče o Krkonošský národní park, jež umožní efektivní spolupráci při plánování a dosažení společných postupů a stanovených cílů v oblasti ochrany přírody v regionu Krkonoš.

Realizace projektu přinese výrazné zvýšení intenzity spolupráce mezi správami národního parků. Na základě společné strategie péče o národní parky se zefektivní spolupráce při plánování postupů a stanovování cílů v ochraně přírody regionu Krkonoš. Zároveň vznikne základ pro konzistentní rozhodování na obou stranách hranice, což výrazně přispěje k upevnění česko-polských vazeb. Získaná data budou sloužit nejen pro činnost národních parků, ale budou dostupná na geoportálu GIS a poskytnuta dalším partnerům v regionu např. obcí, městům a jejich svazkům.