resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN II

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000088

Popis projektu:

Projekt vyplývá z neustálé potřeby zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků. Nutnost společných postupů při péči o Krkonoše vede oba partnery ke společné péči o odbornou přípravu, kvalifikaci a rozvoj zaměstnanců. Výměnné stáže a odborná školení v různých problematikách přenesou dobré zkušenosti z ochrany o přírodu. Významný prvkem projektu je zvyšování jazykových znalostí češtiny a polštiny.

Cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce institucí veřejné správy prostřednictvím pracovníků Správy KRNAP a KPN tak, aby jejich odborné znalosti byly dostatečné k zajištění trvalého rozvoje příhraničního území. Tomu napomohou společná školení, výměnné stáže, výjezdy a výuka polského, respektive českého jazyka. Intenzita spolupráce partnerských institucí je výrazně závislá na schopnosti vzájemnému porozumění. Předkládaný projekt je zaměřen nejen na rozvoj spolupráce správ národních parků, jako institucí, ale hlavně se snaží vytvořit fungující tým mezi jednotlivými pracovníky. Zvyšováním dovedností a kvalifikace personálu dojde zprostředkovaně i lepšímu řízení ochrany přírody a krajiny. Dalším cílem je zvýšit informovanost společnosti tím, že budou vydány společné tiskoviny tematicky zaměřené na přírodu a krajinu česko-polských Krkonoš.