resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zpřístupnění vrcholu Sněžky

Reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013986

Popis projektu:

Vrchol Sněžky je jednou z nejnavštěvovanějších a zároveň jednou z nejzranitelnějších přírodních lokalit v ČR a ve střední Evropě. V závislosti na počasí a roční době ho navštíví i 5 000 lidí denně. Dle nové zonace KRNAP se Sněžka nachází v zóně přírodní a navíce je součást vyhlášeného klidového území. Cílem projektu je usměrnit pohyb návštěvníků pouze ve vytyčeném prostoru plata vrcholu a po vyznačených cestách a současně je informovat o unikátním prostředí arkto-alpinské tundry.

Krkonošská tundra je kombinací vysokohorské tundry (alpínské) a severské (arktické). Ve střední Evropě jde o ekosystém, který jinde, než v Krkonoších neexistuje. Cílem projektu je vytvořit účinná a trvanlivá opatření, která zásadním způsobem přispějí k zajištění ochrany tohoto unikátního ekosystému. Budou opraveny stávající schody, které vedou od vrchní stanice lanovky téměř až k vrcholu Sněžky. Jejich stávající stav je pro návštěvníky nepohodlný, místy až nebezpečný a návštěvníci se stále častěji pohybují mimo ně. Dále je nutné vystavět kovové oplocení, které vyznačí stávající prostor pro návštěvníky trvale, tzn. vysoká životnost, možnost upevnění sítě v letní sezóně, nízké náklady na údržbu. Motivací k setrvání ve vymezeném prostoru bude také oprava stávajících vyhlídek (jižní a západní). Správa KRNAP vnímá
také jako nezbytně nutné podstatně rozšířit dosavadní možnosti pro sezení stále se zvyšujícího počtu návštěvníků. Bude tedy značně navýšen počet laviček a nově budou na vrcholovém platu umístěny také 2 platformy, které poslouží turistům k odpočinku či občerstvení. Kromě uvedených úprav stavebního charakteru, je cílem projektu i osvěta veřejnosti – zejména umístěním informačních tabulí na vyznačených přístupových cestách v okolí Sněžky – ty budou návštěvníky informovat o jedinečnosti území, na které vstupují/vstoupili. Osvěta široké veřejnosti bude podpořena také videomedailonky osobností, které budou informovat o současné problematice Sněžky. Na letní sezónu 2022 je plánována reklamní kampaň s pracovním názvem "V klidovém území zůstaň na cestě", která bude spojena zejména s problematikou (ne)respektováním pohybu po značených cestách v klidových územích.

Na základě PD firmy Archilab s.r.o. bude realizována stavební část, v rámci které budou opraveny schody vedoucí od výstupu horní stanice lanovky na vrcholové plato. Jejich současný technický stav je již nevyhovující. Bude také upravena jižní a západní vyhlídka, dojde k opravě kamenné hráze, která tvoří obvod vyhlídky a následně ke zvednutí dna ocelovými pororošty, doplněno bude nové zábradlí a také panoramatické plakety s popisky geografických fenoménů. Dále bude po obvodu instalováno 120 nových kovových sloupků, které nahradí dosavadní dřevěné, jejichž životnost je v takto extrémních podmínkách krátká. Nové sloupky budou vodorovně spojeny řetězy tak, aby dostatečně vymezily prostor určený návštěvníkům (tvar i rozloha stávajícího území). Na konzolky na sloupcích budou moci pracovníci Správy KRNAP v letní sezóně připevňovat ochrannou síť. Ve vymezeném prostoru budou instalovány 2 platformy a větší počet laviček, které poslouží návštěvníkům k odpočinku a občerstvení.

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2023

Celkové investiční náklady projektu činí 20 365 104,52 Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropských fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.