resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Partner Krkonošského národního parku

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001066

Popis projektu:

Krkonoše jsou jednou z nejcennějších částí obou států. Pro péči o tento cenný ekosystém byly zřízeny Krkonošský národní park/Karkonoski Park Narodowy. Na mezinárodní úrovni je území klasifikováno jako Bilaterální biosférická rezervace UNESCO a lokalita soustavy Natura 2000. Obě instituce dlouhodobě široce spolupracují. Problém, který se však nedaří řešit pouze z úrovně partnerů, je neskutečně velké množství odpadků zanechaných návštěvníky v přírodě národního parku.

Projekt chce vytvořit síť spolupracujících subjektů, které se aktivně zapojí do řešení problému ohrožujícího ekosystém Krkonoš. Kromě akcí zaměřených přímo na odpadky (úklidové akce, informační kampaň, multimediální hra atd.) je však nutná i prevence tohoto negativního fenoménu. Jako nejúčinnější se jeví dlouhodobá výchova a osvěta. K tomuto účelu proškolíme externí lektory aktivně nabízející přednášky, komentované prohlídky či výpomoc s organizováním akcí. Oba partneři mají vlastní komunikační nástroj k předávání informacím veřejnosti, kterými jsou měsíčník Krkonoše-Jizerské hory resp. čtvrtletník Karkonosze. Oba tyto nástroje budou podpořeny, aby mohli i nadále aktivně přinášet informace o problematice ochrany přírody KRNAP/KPN.

Cílem našeho projektu je proto připomenout celé široké veřejnosti, proč jsou Krkonoše tak vzácné. Ochrana přírody se totiž často potýká s nepochopením, že stanovená omezení nemají za cíl někoho poškodit, ale jsou tu pro skutečnou ochranu jedinečné přírody.

Realizace projetu:

TZ Správy KRNAP: Loňská kampaň Není zvěř jako zvěř je Zlatá pecka (doc 171 kB)
TZ Správy KRNAP: Hledá se Partner Krkonošského národního parku (doc 169 kB)

Ambasadoři Krkonošského národního parku jsou vyškolení lektoři, kteří mohou na horských boudách či jiných ubytovacích zařízeních v Krkonoších (i mimo náš region) přednášet o Krkonošském národním parku. Pro školy v přírodě, lyžařské výcviky či jiné organizované skupiny návštěvníků mohou přednášet o historii a současnosti Krkonošského národního parku, o jeho květeně a zvířeně.

Jméno Kontaktní údaje Jazyky Dostupnost
Denisa Kujovská kujovska.denisa(zavináč)gmail.com, 777 595 475, Trutnov CZ, AJ pátky, soboty a neděle
Petra Frková petula.frkna(zavináč)email.cz, 739 160 765, Jilemnice CZ  
Simona Máslová simonamaslova(zavináč)gmail.com, 602 886 085, Trutnov CZ, AJ víkendy, pracovní dny večer
Veronika Frková veronika.frkova(zavináč)email.cz, 739 159 706, Hradec Králové CZ, AJ víkendy a večerní hodiny
Tereza Bílková terbilkova(zavináč)gmail.com, 792 307 952, Praha CZ  
Hedvika Čepová hedvika.cepova(zavináč)gmail.com, 778 880 890, Malá Úpa CZ  
Hana Trachtulcová hedvika.cepova(zavináč)gmail.com, 778 880 890, Malá Úpa CZ, AJ  
Lucie Špinková lucie.spinkova(zavináč)seznam.cz, 732 954 381, Kolín CZ  
Alžběta Karbusická a.karbusicka(zavináč)gmail.com, 605 807 059, Vítkovice v Krkonoších CZ večerní hodiny
Jana Machková Mach.88(zavináč)seznam.cz, 736 651 285, Dvůr Králové nad Labem CZ  

Harmonogram projektu:
Předpokládané datum zahájení 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení 31. 3. 2020

Celkové náklady na projekt činí 277 950,77 EUR. Projekt je podpořen prostředky z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.