resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše – člověk a příroda II

Evidenční číslo projektu: 00531932

Popis projektu:

KRNAP je nejstarším národním parkem České republiky a zároveň patří do nejexponovanějších turistických oblastí. Během jednoho roku se na tomto relativně malém území vystřídá několik milionů turistů, kteří mnohdy v rámci objevování nádherné přírody mohou snadno přehlédnout i jedinečné objekty spojené s lidskou činností na horách. Cílem tohoto projektu je připomenout cílovým skupinám (tj. místním obyvatelům, turistům a široké veřejnosti), čím jsou Krkonoše tak zajímavé a vzácné nejen z hlediska ochrany samotné přírody, ale také z hlediska působení člověka na místní krajinu.

Cílem projektu je propagace fenoménů spojených s lidskou činností na pozadí jedinečné přírody Krkonoš. Krkonoše jsou s člověkem úzce spojeny po více než 300 let, což se na místní krajině značně projevilo. Přesto, nebo právě proto je tato krajina jedinečná a vzácná. V rámci tohoto projektu se veřejnost blíže seznámí s 300letým soužitím lidí a hor, od počátků osidlování až po současnost.

Cílovou skupinou je široká veřejnost a to jak místní obyvatelé, tak i turisté. Místní obyvatelé se budou prostřednictvím vydaných publikací moci blíže seznámit s nelehkým životem svých předchůdců od počátků osidlování, budního hospodářství a průmyslu až po současnost. Veřejnost se dále seznámí např. se životem hraběte Harracha a jeho hospodařením na území Krkonoš, který zde zanechal nesmazatelnou stopu. Také si klademe za cíl návštěvníky Krkonoš blíže seznámit s místní architekturou (typickou i moderní), dále pak s vojenskou historií či zdejším libozvučným nářečím. Díky takovéto široké nabídce publikací si jistě každý vybere právě tu, která jej zaujme. Návštěvníci si tak budou moci plánovat aktivity dle předmětu svého zájmu a nepřímo tak bude usměrňována a rozptylována návštěvnost i do oblastí s nižším stupněm ochrany.

V rámci projektu je plánováno vydání těchto tiskovin (zatím pod pracovními názvy):

 • Biosférická rezervace Krkonoše - Karkonosze (dotisk)
 • Po stopách hraběte Harracha
 • Moderní architektura v Krkonoších
 • Typická architektura Krkonoš (dotisk)
 • Církevní památky 2
 • Hrady a zámky
 • Krkonoše a lidé
 • Krkonošské nářečí I.
 • Krkonošské nářečí II.
 • Vojenská historie Krkonoš
 • Průmysl, mlýny a pily v Krkonoších

Všechny tyto publikace budou k dispozici v informačních centrech Správy KRNAP a v rámci různých propagačních akcí, které Správa KRNAP pořádá jak pro školy, tak i pro širokou veřejnost.