resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše vnitřní a vnější

reg. č. 1200500027

Popis projektu:

Geologie a geomorfologie Krkonoš je interpretována v geoexpozici základních krkonošských
hornin v Klášterní zahradě ve Vrchlabí, v brožuře Krkonoše skal a kamení, která není již delší dobu dostupná, případně na programech Po stopách krkonošských ledovců a Zima a zejma v Krkonoších, které realizuje pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAP v rámci cyklu ekoprogramů Nás učí příroda. Geoexpozice je pouze přehlídka hornin, ze kterých jsou budovány Krkonoše, neřeší geomorfologii Krkonoš, která je zásadní pro pochopení vzniku hlavních přírodních fenoménů Krkonoš, brožura je již interpretačně i věcně zastaralá, a programy ovlivňují malou část cílové skupiny. Emoční a estetická interpretace krajiny Krkonoš je zajišťována pravidelným vydáváním fotografických nástěnných kalendářů, pořádáním pravidelných fotografických vycházek, programů Horská pěšina a zveřejňováním krajinářských fotografií na FB profilu Správy KRNAP každý pátek. Tundra je interpretována na naučné stezce Krkonošská tundra ve východních Krkonoších, vztahy mezi geologickou stavbou Krkonoš a klimatem jsou naznačeny na informačních tabulích naučné stezky Živá mrtvá Mumlava nad Harrachovem.

Obecným cílem projektu je interpretace a usnadnění pochopení problematiky neživé přírody Krkonošského národního parku s důrazem na emoční a estetickou stránku krajiny, její vývoj a vztahy s živou přírodou. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních, středních škol a gymnázií v regionu, návštěvníci Krkonošského národního parku a hosté místních ubytovacích zařízení (bud). Cílem projektu je iniciace zájmu o neživou přírodu KRNAP a její ochranu, lepší pochopení vztahů mezi přírodními fenomény Krkonoš, případně iniciace zájmu o práci Správy KRNAP. Cílem projektu je rovněž prostřednictvím unikátních sad sedmi plakátů interpretující vývoj geologické stavby a geomorfologie Krkonoš vytvořit a veřejnosti nabídnout zatím výjimečný prostředek k pochopení uvedené problematiky, který v České republice dosud nikdo nevytvořil. Sadu plakátů bude doplňovat brožura nabízející vyšší úroveň interpretace a poznání uvedené problematiky. Druhou částí projektu Krkonoše vnitřní a vnější je sestavení a vydání brožury s pracovním názvem Nejkrásnější výhledy na Krkonoše s panoramatickými výhledy z vyhlídkových míst v Krkonoších i mimo Krkonoše, ze kterých jsou hory vidět dle filozofie „nejlépe uvidíte Sněžku z jiného kopce“, určené pro běžné turisty a výletníky. V rámci zmíněného projektu budou vydány nástěnné kalendáře na roky 2022 a 2023 na křídovém papíře interpretující krajinu Krkonoš vydaných v nákladu 1000 ks.

Pracovní studie k plakátům (pdf 397 kB)

Harmonogram projektu:
Zahájení projektu: 05/2021
Ukončení projektu: 03/2023

Celkové výdaje projektu činí 1 172 974 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 997 027,90 Kč.