resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Aktuality

2. 6. 2023

TZ: Vaříme pivní narozeninový speciál

Smrkové výhonky, ostružiny, lišejník pukléřka islandská a anýz, to jsou hlavní suroviny limitovaného piva H12 KRNAP 2023 ALE, který právě v těchto dnech vaří vrchlabský minipivovar Hendrych. Hotový vý…

31. 5. 2023

TZ: Přírodu na Sněžce budou opět chránit sítě

Správa Krkonošského národního parku ve snaze ochránit vzácnou a zranitelnou přírodu vrcholu Sněžky před náporem neukázněných návštěvníků opět přistupuje k instalaci ochranných sítí oddělujících prosto…

29. 5. 2023

TZ: Akcí Čisté Krkonoše se přidáváme ke Světovému dni životního prostředí

Organizace spojených národů (OSN) pro letošní Světový den životního prostředí (5. červen) zvolila heslo „Porazíme plastové znečištění!“ (#BeatPlasticPollution). V Krkonoších se přidáváme tradiční úkli…

Prvosenka nejmenší podél Čertova ručeje (foto Kamila Antošová, Správa KRNAP)
23. 5. 2023

TZ: Evropský den chráněných území: Stavíme na našich kořenech

Každoročně 24. května slavíme Evropský den chráněných území. Letos jej evropská Federace EUROPARC [1] vyhlásila pod heslem Stavíme na našich kořenech – pro Krkonošský národní park je hlavní poselství…

Přírodní památka Sluneční stráň, foto Kamila Antošová, Správa KRNAP
22. 5. 2023

Dnes slaví pestrost přírody. I té krkonošské

Dnešek, 22. květen, je Mezinárodním dnem biologické rozmanitosti [1]. Ta, bohužel na celém světě, českou přírodu nevyjímaje, v posledních letech povážlivým tempem klesá, a přitom se bez ní, jako lidst…

Pěší turisté u pramene Labe (Kamila Antošová, Správa KRNAP)
16. 5. 2023

TZ: Rok 2022 – Návštěvníci se po covidové pauze vrátili do hor a Krkonoše mají nový rekord

Z analýzy velkých dat mobilních operátorů za rok 2022 vyplývá, že návštěvnost Krkonoš se po poklesu vlivem pandemie covid-19 a souvisejících opatřeních v roce 2022 vrátila zase na stále se zvyšující t…

Pančavská louka s Violíkem a boudou U Sněžných jam na horizontu, foto Kamila Antošová, Správa KRNAP
12. 5. 2023

TZ: Krkonošský národní park slaví 60. výročí založení

Před 120 lety byl c. a k. místodržitelstvím v Praze vydán výnos o ochraně krkonošské květeny. V roce 1904 zřídil Jan Nepomuk hrabě Harrach na Strmé stráni v Labském dole první krkonošskou rezervaci. P…

Na dnešním 25. zasedání Rady KRNAP vznikla dohoda mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP na návrhu Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na roky 2023–2038.
11. 5. 2023

TZ: Vznikla dohoda o Zásadách péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo

Na dnešním 25. zasedání Rady KRNAP vznikla dohoda mezi Správou KRNAP a Radou KRNAP na návrhu Zásad péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na roky 2023–2038. Zásady péče jsou třetí, po ma…

Strážní služba ve spolupráci s policií ČR (foto: Kamila Antošová)
11. 5. 2023

TZ: Vyhodnocení zimní spolupráce s Policií ČR

Společné hlídky Policie ČR a strážců Správy KRNAP se v posledních letech staly běžnou součástí naší práce. V průběhu uplynulé zimní sezóny se nám podařilo odsloužit na čtyři desítky společných strážní…

Pokosená louka na Zadních Rennerovkách (foto: Kamila Antošová, archiv Správy KRNAP)
10. 5. 2023

Nyní lze žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty

V letošním roce je opět možné žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty, které jsou cennými lučními společenstvy nebo jsou významné z hlediska krajinného rázu. Finanční podpora je dos…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10