resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Aktuality

Letecký pohled na české i polské Krkonoše v oblasti Sněžných jam.
16. 5. 2022

TZ: Federace EUROPARC ocenila naše národní parky

Na mezinárodní konferenci panevropské Federace chráněných území Evropy EUROPARC v rakouském Pamhagenu u Neziderského jezera se dostalo začátkem května významného ocenění správám našich národních parků…

3. 5. 2022

TZ: Začíná další sezona na krkonošských loukách

Krkonošský národní park je znám svou arkto-alpínskou tundrou a krkonošskými lesy. Neméně významným fenoménem však byly a jsou zdejší louky, na nichž se nachází pestrá rodina rostlin i živočichů vázaný…

7. 4. 2022

Navrhněte, kdo by měl získat Cenu ředitele Správy Cenu ředitele Správy lorem ipsum

Správa KRNAP soustavně monitoruje intenzitu návštěvnosti vrcholových a zároveň nejohroženějších partií Krkonoš prostřednictvím automatických sčítacích zařízení, která denně poskytují aktuální data o…

7. 4. 2022

TZ: Správa KRNAP dočasně uzavírá některé cesty v horách

Správa Krkonošského národního parku již druhým rokem v návaznosti na vyhlášení osmi klidových území a s tím souvisejícím vyhrazením cest a tras v těchto územích dočasně uzavírá v termínu od 15. března…

1 2 3 4 5