resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Koncepční dokumenty

Základním koncepčním dokumentem, kterým se řídí ochrana přírody v národním parku, jsou Zásady péče o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo platné v letech 2023–2038. V úzké spolupráci se Správou Karkonoského Parku Narodowého vznikla Společná strategie péče o KRNAP a KPN.