resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Management luk

Louky a mokřady na úpatí a svazích Krkonoš, květnaté horské louky montánního stupně, přirozené vysokohorské trávníky a subarktické mokřady náhorních planin, vysokobylinné alpinské nivy na laviništích ledovcových karů a lišejníková tundra nejvyšších hřebenů – tak výjimečná a pestrá je nabídka prostředí, které se v Krkonoších vytvořilo, ať již v režii čistě přírodních zákonů, tak v průběhu několik staletí trvajícího hospodářského využívání krajiny Krkonoš člověkem.