resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Oficiální název Správa Krkonošského národního parku
Důvod a způsob založení

Od 1. 6. 2017 jsou nově hranice Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, včetně předmětů ochrany národního parku, vymezeny v příloze č. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a to shodně s předešlým vládním nařízením č. 165/1991 Sb.

Ochranu přírody na území KRNAP a jeho ochranného pásma, včetně výkonu státní správy, zajišťuje Správa Krkonošského národního parku, příspěvková organizace.
Znění opatření Ministerstva životního prostředí č. 18/17, kterým se vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace, je k dispozici zde.

Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.

Organizační struktura Organizační struktura Správy KRNAP
Kontaktní spojení

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Tel: 499 456 111
Fax: 499 422 095
ID datové schránky: ssxrbr7

E-mail: info(zavináč)krnap.cz
podatelna(zavináč)krnap.cz
elpodatelna(zavináč)krnap.cz (podání s elektronickým podpisem)

Kontaktní centrum proti korupci

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 000-5830601/0710
00088455
DIČ CZ00088455
Nedůležitější předpisy Právní předpisy a akty Správy KRNAP
Žádosti o informace Tel: 499 456 111
E-mail: info(zavináč)krnap.cz
Formuláře Formuláře
Sazebník úhrad za poskytování informací Cenový výměr č. 8/2015
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
Hospodaření organizace Přehled plnění vybraných ukazatelů organizace