resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše ve sbírkách: vzájemné poznávání fondů krkonošských muzeí

Reg. číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/10.02129

Partner projektu: Muzeum Karkonoskie Jelenia Góra

Popis projektu:

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí a Muzeum Karkonoskie v Jelení Hoře spolupracují v různých rovinách již od počátku 90. let 20. století. Svou historií, územní působností, oborovým zastoupením a sbírkovým fondem jsou srovnatelnými institucemi.
Cílem mikroprojektu je přispět k hlubšímu vzájemnému poznávání fondů muzeí a okolních knihoven na obou stranách Krkonoš, které je nutným základem kvalitní spolupráce na poli zprostředkování sbírek široké veřejnosti.

Výstupy projektu:
1. Pracovní stáže - vzájemné poznávání fondů knihoven obsahující tzv. corcontica (materiály s krkonošskou tématikou), jejichž výstupem bude vznik nového rozcestníku na webových stránkách knihovny Správy KRNAP a přehled toho nejzajímavějšího co z dané oblasti knihovny nabízejí. Zjištěné poznatky budou prezentovány pro spolupracující knihovny na závěrečném semináři.
2. Realizace společné výstavy „Zpět o sto let - Krkonoše na grafikách Ericha Fuchse“, vernisáže spojené se seminářem a vznik publikace na téma život v Krkonoších 1. pol. 20. století v díle slezského malíře Ericha Fuchse, které je zastoupeno ve sbírkách obou muzeí.
3. Tvorba nového mikrowebu – rejstříku článků populárně-naučného časopisu Krkonoše - Jizerské hory.
4. Publicita projektu.

Realizace projektu:

1. Cesta za krkonošskými fondy muzejních knihoven na polské straně Krkonoš

Na podzim roku 2011 byla zahájena další část přeshraničního projektu Krkonoše ve sbírkách, a to Vzájemné poznávání fondů knihoven obsahujících tzv. corcontica (tj. časopisy a knihy zabývající se problematikou regionu Krkonoš).
V září 2011 se proto vydala knihovnice Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí, které spravuje úctyhodnou sbírku regionálních knih a časopisů, na polskou stranu hor - do Jelení Hory, Javora a Kamenné Hory, kde v muzeích a archivech zkoumala stav fondů tamních knihoven. Při jejím pátrání ji doprovázela partnerka v projektu - knihovnice Muzea Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Získané poznatky společně prezentovaly na konferenci Knihovny se otvírají dne 13. března 2012 ve Vrchlabí za účasti pracovníků knihoven a archivů z české i polské strany i širší knihovnické veřejnosti.
Bylo zjištěno, že kromě knihovny Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí a v Jilemnici nalezneme významné zdroje informací o Krkonoších v knihovně Krkonošského muzea v Jelení hoře, v Městské knihovně v Jelení Hoře a ve Státním archivu v Jelení Hoře. Velké krkonošské fondy jsou také ve Státním archivu a v knihovně University ve Wroclavi.
Vstupy do on-line katalogů těchto institucí naleznete na stránkách knihovny Krkonošského muzea Správy KRNAP zde: https://www.krnap.cz/knihovna-krkonosskeho-muzea/
Projekt vedl také k navázání pracovních i lidských kontaktů mezi knihovníky na obou stranách pohoří, což představuje další významný bonus v celém záměru.
 

2. Výstava Zpět o 100 let a publikace grafik Ericha Fuchse

16. června 2011 byla slavnostně zahájena výstava Zpět o 100 let – Krkonoše na grafikách Ericha Fuchse představující výběr (více než 60 grafik) ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí a Muzea Karkonoskiego w Jeleniej Górze. V rámci výstavy byla vydána publikace Krkonošské grafiky, která byla pokřtěna ředitelkami obou partnerských muzeí (O. Hájkovou a G. Zawilou) a setkala se s velmi kladným ohlasem veřejnosti (https://www.krnap.cz/publikace-0/). Vernisáž se uskutečnila v rámci oslav muzejní noci a byla doplněna mj. seminářem na téma život a dílo E. Fuchse a grafické techniky (přednášející E. Ratajczak, Mgr. J. Černoš, Mgr. J. Louda). K tématům zachyceným v díle E. Fuchse se vrátily na stránkách časopisu Krkonoše-Jizerské hory E. Ratajczak z Muzea Karkonoskiego článkem „Skláři v díle Erich Fuchse“ a H. Švecová z Krkonošského muzea článkem „Hospodáři v díle Ericha Fuchse“.

Harmonogram projektu:

Termín zahájení projektu: 03/2011
Termín ukončení projektu: 03/2012

Celkové náklady na projekt činí 10.122 EUR. Projekt je podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013 částkou 8 603,70 EUR.