resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zahrady živé kultury – ochrana společného dědictví polsko-českého pohraničí

Reg. č. projektu: PL.3.22/3.2.00/11.02560

Vedoucí partner: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
Partner: Správa KRNAP - Krkonošské muzeum ve Vrchlabí

Popis projektu:

Projekt volně navazuje na úspěšně realizovaný projekt partnerů Via fabrilis – cesta řemeslných tradic (www.viafabrilis.eu), v jehož rámci došlo k vytvoření nových muzejních expozic se zaměřením na tradice a řemesla v regionu. Hlavní náplní projektu Zahrady živé kultury je tyto tradice znovu oživovat, dále rozvíjet a ukazovat jejich společné nebo rozdílné rysy v Čechách a v Polsku.
Nosným tématem je přitom tzv. tradiční rok, členěný v minulosti dle zemědělských prací a církevních svátků, které byly vyhledávanými společenskými událostmi. Těmi nejvýznamnějšími byl Masopust, Velikonoce, Slunovrat – svátek sv. Jána, dožínky a Vánoce. Protože se odehrávaly povětšinou na otevřených prostranstvích, vybrali jsme k jejich realizaci přilehlé zahrady obou muzeí, které umožní myšlenkově propojit výstavní prostory a venkovní aktivity.
Každá z pěti slavností bude představena nejrozmanitějšími prostředky – živými demonstracemi, výstavami, přednáškami, koncerty, ochutnávkami tradičních pokrmů, ukázkami řemesel, filmovými projekcemi nebo divadelními představeními. Za tímto účelem bude pořízeno odpovídající vybavení (podium s ozvučením a osvětlením, projektor a plátno, výstavní stojany apod.), budou natočeny tři filmové snímky na téma: život na krkonošské boudě, zpracování dřeva a ochotnické dovadlo v Krkonoších a vzniknou drobné propagační materiály k jednotlivým svátkům v českém a polském jazyce.

V roce 2012 dostane větší prostor za účasti hostů z Polska oslava svátku sv. Jána a dožínky, v roce 2013 Velikonoce a Vánoce a v roce 2014 Masopust.

Akce projektu
28. 2. 2012 Masopustní maškaření
3. – 4. 4. 2012 Zdobíme kraslice
23. 6. 2012 Svatojánská noc
1. 9. 2012 Dožínky
11. – 12.12. 2012 Malý vánoční jarmark
12. 2. 2013 Masopustní tradice dříve a dnes
26. –  27. 3. 2013 Velikonoce
21. 6. 2013 Sv. Ján
30. 8. 2013 Dožínky
30. 11. 2013 Vázání adventních věnců
2. 12. 2013 Současní betlémáři Podkrkonoší
13. – 14. 12. 2013 Malý vánoční jarmark a  křest knihy „Bez vody neuvaříš"
4. 3. 2014 Masopust
15. 4. 2014 Velikonoce v muzeu
27. 6. 2014 Svatojánská noc
5. 9. 2014 Dožínky
28. – 29. 11. 2014 Vánoční jarmark

Letáky:


Harmonogram projektu:
Termín zahájení projektu: 1/2012
Termín ukončení projektu: 12/2014


Celkové náklady na projekt činí 99.674 EUR. Projekt je podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013 částkou 69.060 EUR.