resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

60. výročí založení Krkonošského národního parku

Popis projektu:

Správa KRNAP plánuje k 60. výročí založení Krkonošského národního parku vydat několik nových publikací. S odkazem na 60. výročí nese první z nich název Krkonošský národní park – 60 příběhů. V této publikaci bude uvedeno 60 rozhovorů s významnými osobnostmi, které jsou spjaty s existencí Krkonošského národního parku. Dalšími publikacemi budou tzv. určovací klíče, kterých je celkem 5 druhů. Každý z nich se váže k jednomu významnému biotopu a druhům, které se v něm vyskytují. Tyto určovací klíče budou jednak zdarma k dispozici zájemcům z řad veřejnosti, kteří se budou chtít dozvědět více o jednotlivých biotopech a druzích, které se k nim váží a dále budou sloužit jako pomůcky pro určování rostlin a živočichů v přírodě při výukových programech a exkurzích, které pořádá pracoviště ekovýchovy Správy KRNAP.

Správa KRNAP plánuje k 60. výročí založení Krkonošského národního parku vydat několik nových publikací. S odkazem na 60. výročí nese první z nich název Krkonošský národní park – 60 příběhů. V této publikaci bude uvedeno 60 rozhovorů s významnými osobnostmi, které jsou spjaty s existencí Krkonošského národního parku. Dalšími publikacemi budou tzv. určovací klíče, kterých je celkem 5 druhů. Každý z nich se váže k jednomu významnému biotopu a druhům, které se v něm vyskytují. Tyto určovací klíče budou jednak zdarma k dispozici zájemcům z řad veřejnosti, kteří se budou chtít dozvědět více o jednotlivých biotopech a druzích, které se k nim váží a dále budou sloužit jako pomůcky pro určování rostlin a živočichů v přírodě při výukových programech a exkurzích, které pořádá pracoviště ekovýchovy Správy KRNAP.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2022
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2023

Celkové výdaje projektu činí 1 241 460,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 1 000 000,00 Kč.