resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Postupná ztráta tradičně obhospodařovaných luk

Horkému tématu postupné ztráty lučních stanovišť a obecně kumulativním vlivům se věnuje článek v časopisech Ochrana přírody 2/2011 a Krkonoše – Jizerské hory 3, 4/2014.
Součástí materiálu Posuzování vlivu záměrů na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Krkonoše je upravená verze Koncepce limitů celkového úbytku lučních stanovišť v EVL Krkonoše, která se snaží postupné ubývání luk řešit. Shrnuto jednou větou, koncepce stanovuje, jaká rozloha naturových lučních stanovišť může být ukrojena na území každé krkonošské obce. Dokud nebude tato plocha překročena, Správa KRNAP se bude pro jednotlivé záměry ukrajující naturová luční stanoviště vyjadřovat v rámci stanoviska dle § 45i zákona 114/1992 Sb., že „lze vyloučit vliv na evropsky významnou lokalitu Krkonoše.“ Jakmile však bude tato plocha překročena, Správa KRNAP se bude pro všechny následující záměry na naturových lučních stanovištích vyjadřovat, že „nelze vyloučit vliv na evropsky významnou lokalitu Krkonoše.“ S realizací takovýchto záměrů budou mít občané poté problémy. Koncepce je metodicky provázána s příručkou MŽP (pdf 1,4 MB) k hodnocení naturových vlivů, kterou jsou vázány autorizované osoby.

Aktuální stav záborů naturových lučních porostů na území jednotlivých krkonošských obcí a možnosti budoucích záborů před dosažením limitů ukazuje tabulka úbytků lučních společenstev (xlsx 23 kB). Pro absolutní jistotu ohledně naplňování limitů se však obraťte na nás s žádostí o konzultačního stanovisko k záměru (sbrezina(zavináč)krnap.cz, vhorakova(zavináč)krnap.cz, acejkova(zavináč)krnap.cz)!