resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Bodenwelten im Baumwipfelpfad Riesengebirge/Podzemní svět ve Stezce korunami stromů Krkonoše

číslo: 31929/01

Partneři projektu:

Popis projektu:

Úspěšnost aktivit jakéhokoliv národního parku včetně Správy Krkonošského národního parku (Správa KRNAP) je závislá na tom, jak pracuje s veřejností - jak vysvětluje a obhajuje svoji práci. Pokud veřejnost tyto aktivity nepochopí, nemůže mít Správa jakéhokoliv národního parku úspěch. Jedním z kontroverzním tématem pro Správu KRNAP je zvláštní péče o lesní ekosystémy. Ta se podstatně liší od péče komerčních institucí využívající les pouze k produkci dřeva.
Kolem 80 % plochy Krkonoš pokrývají lesy. Většina z nich je ve správě Správy KRNAP. Protože v Krkonoších za posledních 700 let lesy člověk výrazně pozměnil, snaží se Správa KRNAP o jejich postupnou přeměnu na lesy podobné lesům přirozeným. To přináší potenciální komunikační problémy. Jsou to například:

  • ponechávání mrtvého dřeva v lese;
  • velká druhová diverzita lesních dřevin;
  • velká věková diverzita lesních dřevin;
  • zvláštní režim nakládání se stromy napadenými dřevokazným hmyzem (lýkožrout);
  • … a další.

To znamená, že interpretace problematiky lesů na území KRNAP vyžaduje velkou pozornost a úsilí Správy KRNAP. Pro interpretaci ekosystému lesa blížícímu se lesu přirozenému je vynikajícím prostředkem interpretace Stezka korunami stromů (SKS) s vyhlídkovou věží. Jen na ní lze představit všechna lesní patra, která se ve zdravém lese nacházejí, a to včetně půdního profilu.

Cílem projektu je vytvoření expozice o půdním lesním vegetačním patře v suterénu vyhlídkové věže, která bude provázaná s interpretací ostatních lesních pater na vyhlídkové věži Stezky korunami stromů Krkonoše, zajistit pro expozici průvodcovské služby kvalifikovanými lektory a vytvořit vhodné PR. K Expozici bude vydána sada informačních letáků, která bude v českém, polském, německém a anglickém jazyce potenciální návštěvníky informovat o Expozici a o tom, co na ní zažijí. Projekt řeší i jazykové mutace přímo na expozici.