resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše – náš národní park II

Evidenční číslo projektu: 00551932

Popis projektu:

KRNAP je nejstarším národním parkem České republiky a zároveň patří do nejexponovanějších turistických oblastí. Během jednoho roku se na tomto relativně malém území vystřídá několik milionů turistů, což s sebou bohužel přináší i negativní dopady na životní prostředí v Krkonoších. Toto území cenné z hlediska biodiverzity je z tohoto důvodu pod ochranou Správy KRNAP. Ochrana přírody se ale bohužel často potýká s nepochopením. Někteří si myslí, že stanovená omezení mají za cíl někoho poškodit, ale tak tomu není, jsou tu pro skutečnou ochranu přírody. Cílem tohoto projektu je připomenout cílovým skupinám (tj. místním obyvatelům, turistům a široké veřejnosti), proč jsou Krkonoše tak vzácné zajímavé.

Krkonoše jsou ostrovem tundry uprostřed Evropy. Díky své poloze se staly křižovatkou arktické a alpínské přírody. Cílem projektu je propagace zdejších přírodních fenoménů a zvyšování povědomí o přírodním dědictví Krkonoš. V rámci tohoto projektu proběhne dotisk řady publikací, které již byly vydány v minulosti, a které se těší velkému zájmu u veřejnosti. Mezi ně patří např. Sedm divů Krkonoš, Krkonoše v noci a jiné. Prostřednictvím nově vydaných publikací bude veřejnost moci nahlédnout do nelehkého života nejmenších živočichů nebo si přivonět k léčivým bylinám. Všechny tyto publikace budou k dispozici v informačních centrech Správy KRNAP a v rámci různých propagačních akcí, které Správa KRNAP pořádá jak pro školy, tak i pro širokou veřejnost.

Cílovou skupinou je široká veřejnost a to jak místní obyvatelé, tak i turisté, kteří budou seznámeni s přírodními fenomény Krkonoš a bude jim připomenut hlavní důvod existence Správy KRNAP – ochrana vzácné přírody. Prostřednictvím vydaných publikací se dozvědí třeba zajímavosti ze života nejmenších živočichů v Krkonoších nebo se blíže seznámí s řadou léčivých bylin, které rostou na krkonošských svazích.

V rámci projektu je plánováno vydání těchto tiskovin (zatím pod pracovními názvy):

  • Krkonošský národní park (dotisk CZ)
  • Léčivé bylinky Krkonoš
  • Krkonošská žoužel aneb živáčkové v extrémních podmínkách Krkonoš
  • Kalendář Krkonošský národní park 2020
  • Kalendář Krkonošský národní park 2021
  • Klenoty krkonošské přírody (dotisk)
  • Krkonoše v noci (dotisk CZ)
  • Sedm divů Krkonoš (dotisk) CZ)

Všechny uvedené materiály budou v rámci projektu návštěvníkům rozdávány zdarma na akcích Správy KRNAP a na informačních centrech.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:
Zahájení projektu 07/2019
Ukončení projektu 04/2021

Celkové výdaje projektu činí 893 418 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 759 405 Kč.